M&A Outlet Meblowy

Dostawa gratis

Dostawa towarów oznaczonych w opisie oferowanego produktu „Dostawa gratis” jest bezpłatna. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie, odwołania odbioru tego towaru lub przesunięcia przez Klienta terminu dostarczenia towaru, do ceny końcowej towaru dodawane są także koszty transportu, zgodnie z kosztami dostawy określonymi w zakładce https://ma-outlet.com/koszt-i-czas-dostawy


“Dostawa gratis” nie obejmuje wniesienia do domu i mieszkania. Klient zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie osobę/osoby do wniesienia zamówionych towarów do domu i mieszkania. Zakres obowiązków kierowcy nie obejmuje wniesienia zamówionych towarów we wskazane przez Klienta miejsce.