M&A Outlet Meblowy

Faktury

1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
2. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.