M&A Outlet Meblowy

Jak złożyć zamówienie

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W niedalekiej przyszłości Kupujący będzie miał możliwość złożenia zamówienia poprzez zalogowanie się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Kup teraz”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Jeżeli Kupujący posiada kod rabatowy lub prezentowy, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Płacę”.
 3. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może zawrzeć umowę sprzedaży bez tworzenia Konta. W takiej sytuacji Kupujący musi na tym etapie podać dane wskazane w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
 4. Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. Kupujący będzie mógł wybrać na tym etapie formę dostawy oraz sposób płatności, a także podać kod podarunkowy. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie łączną kwotę do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przelewy 24”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
 7. W Sklepie możliwe są również zamówienia składane drogą telefoniczną. Po jego złożeniu Sprzedawca przesyła do Kupującego e-mailem podsumowanie zamówienia oraz Regulamin. Email ten stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów w niej wskazanych. Oferta ta wiąże Sprzedawcę przez 48 godzin. Kupujący może następnie wysłać wiadomość e-mail do Sprzedawcy, w której przyjmie powyższą ofertę Sprzedawcy. W takiej sytuacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy
  odbiorze, Przelewy 24 (e-przelew lub karta kredytowa. Formami dostawy są spedycja krajowa oraz odbiór osobisty.
 9. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 10. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Sprzedawca.
 12. Czas dostawy towaru zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu i może wynosić od 24 godzin do 56 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 14. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. § 14 1. Kupujący ma również możliwość dodania towarów do przechowalni poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do przechowalni poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.