M&A Outlet Meblowy

Gwarancja i reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu, mailowo na następujący adres e-mail: meble@ma-outlet.com lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.
  2. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
  4. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.